Formand Steen Bødker, deler i overensstemmelse med Aarhuskredsen formandspostens arbejdsopgaver med næstformand Michael Povlsen.
Formand Steen Bødker tager sig af den daglige drift, der omfatter byggeri og salg af haver.

Næstformand Michael Povlsen varetager administration og kommunikation.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Tom Nissen innovative tovholder og sekretær

Stine Fleming (havesyn og præmiehaver).

Kasserer er Britta Nielsen.